Blog

06-06-2017

Střípky II

Životní pojištění Mám klientku, která si před 10 lety zřídila životní pojištění. V roce 2016 byla nucena toto pojištění vypovědět, ale před dovršením 60 let věku a tak bohužel nesplnila podmínky odpočtů. Podle zákona o dani z příjmu je povinna dodanit v § 10 všechny uplatněné odpočty, tedy 120 tis Kč a odvést 18 tis Kč daně. Jaká […]

zobrazit více
26-03-2017

Střípky

Poslední dobou sleduji různé věci a nevycházím z údivu. A tak jsem se rozhodl napsat pár svých postřehů….. Ministr Babiš a korunové dluhopisy : Poslední dobou se rozpoutala kampaň v tomto smyslu: pan Babiš u své firmy vydal korunové dluhopisy, vyplácel sám sobě úroky a tyto nezdaňoval. Zkrátil státní rozpočet o cca 90 milionů korun. Je to […]

zobrazit více
21-05-2016

Velkopodnikatel ?!

Žil, byl jeden pán. Jednoho krásného dne se rozhodl vybudovat na svém rodinném domečku několik fotovoltaických panelů. Investice cca 300 tisíc korun. Byl smířen s tím, že návratnost jeho investice je cca 15 let, tedy stejná doba maximální životnosti fotopanelů. Ale netušil, co se stane dále…… Dlouhé roky byl zaměstnán a zaměstnavatel za něj odváděl pojištění. […]

zobrazit více
27-04-2016

Povídání o tom, že zákon je jen cár papíru….

Tento příspěvek jsem napsal asi před 2 měsíci. Dlouho jsem váhal s jeho zveřejněním…. Je nudný a nezáživný. Ale poučný. Je také strašně dlouhý. Jen statečný čtenář jej dočte do konce… a pokud se mu to podaří, dostane odměnu … třeba diplom 🙂   O chytré paní a jejím chytrém počínání Byla jedna chytrá paní a […]

zobrazit více
16-11-2015

Kontrolní hlášení – druhý díl – dopis klientům

Napsal jsem svým klientům sdělení ke kontrolnímu hlášení. Nakonec jsem se rozhodl dát jej k dispozici prakticky v plném znění i Vám: Vážení klienti, Kdyby situace nebyla skutečně vážná, dovolil bych si ji nazvat jako jednu starou francouzskou komedii : „Situace je vážná, nikoli však zoufalá “ …. Ale je. Od 1.1.2016 nám přibývá nová […]

zobrazit více
26-09-2015

Kontrolní hlášení – první díl

Existují firmy a řetězce firem s majiteli z kdovíjaké exotické země. Záměrem je vydělávat na neoprávněných vratkách DPH a jiných machinacích.

A tak Ministerstvo financí dostalo nápad, že tomu zabrání. Vznikl dokument s názvem „ Kontrolní hlášení „…

zobrazit více
05-09-2015

Zákon o evidenci tržeb

Dnes něco málo o diskutovaném tématu : Elektronické evidenci tržeb.

Pustil jsem se do čtení návrhu zákona o evidenci tržeb. Ne zcela rozumím tomu, proč nelze napsat zákon, který by byl dostatečně jasný a zřetelný a logicky uspořádaný a vysvětlení mnoha paragrafů je třeba najít až v důvodové zprávě. Ale budiž…

zobrazit více
02-12-2014

Malé poohlédnutí do minulosti a budoucnosti

Malé poohlédnutí do minulosti a budoucnosti 1.5.2004    19 – 5 1.1.2008    19 – 9 1.1.2010    20 – 10 1.1.2012    20 – 14 1.1.2013    21 – 15    platí již jen chvíli 1.1.2016      17,5       platí, ale nebude 1.1.2015    21 – 15 -10 bude platit, jen co vyjde ve Sbírce zákonů Co to je ? No přece procentní […]

zobrazit více
28-05-2014

Jak stát ukládá nesplnitelné povinnosti, aneb úprava základních listin obchodních korporací

S účinností od 1.1.2014 vstoupily v platnost 2 zákony : Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Všem stávajícím korporacím ( = dříve obchodní společnostem  s.r.o., a.s., v.o.s a k.s. ) nařídily, že musí upravit své společenské smlouvy, zakládací listiny nebo stanovy a to do 30.6.2014 Nahlédnutím do registru ekonomických subjektů jsme zjistili, že existuje více […]

zobrazit více
30-12-2013

Silvestrovské zamyšlení nad novým Občanským zákoníkem

Tak nám od 1. ledna začíná platit NOZ – NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Kdybych nebyl k smrti vyděšený, docela bych se dobře bavil…. :   § 4 : Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v […]

zobrazit více
17-10-2013

Společnosti s.r.o. od roku 2014

Společnosti s.r.o. od roku 2014 Uvedl jsem miniseriál o obchodních společnostech. Když jsem o nich psal, vycházel jsem z platného Obchodního zákoníku. Ten ostatně stále platí, i když už jen chvilku. Jen jsem stále tak trochu doufal, že účinnost 2 základních právních norem – Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích bude odložena a nebudou platit […]

zobrazit více
08-05-2013

K pobavení nebo k zamyšlení ?

Tento text jsem si uložil na počítač někdy v roce 2008. Nejsem jeho autor a ani autora neznám. Myslím ale, že si zaslouží být přečten. Jen nevím, jestli je opravdu jen k pobavení …..   Daňový systém Milé děti, dnes si povíme něco o daňových úlevách. Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že […]

zobrazit více
19-03-2013

Co bych mu poradil ?

Co bych mu poradil ? Mám klienta. Velmi schopný chlap. To uznává i jeho zaměstnavatel, když mu za rok 2012 vyplatil hrubou mzdu ve výši 2 516 938,- Kč   Když bude mít v roce 2013 naprosto stejnou mzdu, co se pro něj změní  ? Vezmeme v úvahu, že Byl zrušen strop pro zdravotní pojištění Zvýšen strop pro […]

zobrazit více
12-02-2013

Malé zamyšlení nad výdajovými paušály u svobodných povolání

Výdajové paušály ve srovnání s předchozími roky zůstaly zachovány. Ovšem u činnosti spadajících do paušálů ve výši 40% nebo 30% je absolutní výše odpočtu omezena částkou 800 tis Kč, resp. 600 tis Kč. To znamená maximální možný odpočet z mezního příjmu stanoveného na 2 000 000,-Kč.   Současně s tím je tzv. solidární daň, která zjednodušeně představuje 7% […]

zobrazit více
07-01-2013

Nespolehlivý plátce

Co nám přinesl rok 2013 v oblasti DPH ?  Stalo se to, co se dalo očekávat : Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát, President udělal to, co vlastně nechtěl a zákon podepsal a dokonce zákon stačil i vyjít ve Sbírce zákonů.   Kromě dalších změn to, že se zvýšily sazby DPH o 1%,  má jen dvě řešení : […]

zobrazit více
01-12-2012

Obchodní společnosti V – zveřejňování účetní závěrky

V nedávné době jsem se setkal se zahájením řízení ze strany finančního úřadu ve věci udělení pokuty za neuložení listin do sbírky listin vedených v Obchodním rejstříku příslušného rejstříkového soudu. Mnoho jednatelů si neuvědomuje, že obchodní společnosti , tj i společnost s ručením omezeným mají mj. i tyto povinnosti :   Sestavit účetní závěrku ( § 18 […]

zobrazit více
25-11-2012

Co když …

Klient mi oznámil, že bude uzavírat zakázky stavebního charakteru pro koncové zákazníky – občany – na 1. kvartál roku 2013.   Položil mi jednoduchou otázku :  S jakou sazbou DPH má kalkulovat ?   Na mou odpověď  „ nevím “ se tvářil značně nechápavě ….   Do konce roku 2012 platí známé 2 sazby ve výši14 […]

zobrazit více
06-11-2012

Obchodní společnosti IV – odměňování společníka

Pro začátek si představme společníka, který není jednatelem. Jakým způsoben tedy může dostávat peníze ze své společnosti ? Existuje více možností a jejich vzájemné kombinace :   pracovně právní vztah práce konané mimo pracovní poměr výkon činnosti společníka mimo pracovně právní vztah obchodní vztah výplata podílů na zisku   1. Pracovně právní vztah S tímto nemáme […]

zobrazit více
04-10-2012

Obchodní společnosti III – odměňování jednatele

Historie odměn jednatelů, jejich zdaňování a návazně zdravotní a sociální zabezpečení je poměrně bohatá a měnila se v čase od odměny ze zisku společnosti pouze zdaněnou srážkovou  daní z příjmu u jednatele a bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění až po plně nákladovou položku včetně všech odvodů pojistného jako u každé běžné mzdy.   Pro rok […]

zobrazit více
10-09-2012

Obchodní společnosti II

Po malé letní přestávce se budeme věnovat i nadále obchodním společnostem a problémům souvisejícím Obchodní vedení společnosti Definici pojmu obchodní vedení společnosti nenajdeme. Tento pojem proto lze chápat ve značně širokém rozpětí a bude se často i překrývat s pojmem jednání jménem společnosti. Obsahem pojmu obchodní vedení společnosti tedy bude zejména : –         řízení běžné operativní […]

zobrazit více
03-06-2012

Obchodní společnosti I

Jednatel, společník  a obchodní společnost – část I.   V této sérii článků se budeme zabývat prioritně vztahy mezi společníky, jednateli a společností s ručením omezeným. Nejdříve si však zkusíme vymezit základní pojmy   Co je obchodní společnost ? Obchodní společnost je definována § 56 Obch. zák. : Obchodní společnost (dále je „společnost“) je právnickou osobou založenou […]

zobrazit více
01-04-2012

Dohody o provedení práce

Všichni již víme, že s účinností od 1.1.2012 došlo k několika změnám při uzavírání dohod o provedení práce.   Jen pro připomenutí : nově je stanoven limit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom roce dohody s celkovou odměnou nad 10000,- Kč podléhají odvodům zdravotního a sociálního pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru pokud předpokládáme překročení této odměny, […]

zobrazit více
26-02-2012

Jak můžete zaplatit DPH dodavateli…. a za dodavatele

Tuto problematiku řeší ustanovení § 109 Zákona o DPH    Ručení za nezaplacenou daň – citace zákona (1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen “příjemce zdanitelného plnění”), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl […]

zobrazit více
05-02-2012

Bonusy a skonta

V minulých dnech jsem obdržel od dodavatele – plátce DPH – opravný daňový doklad bez uvedení sazby a výše DPH, přestože tato problematika je upravena novelou zákona již od 1.4.2011.  Proto uvádím malou rekapitulaci : Z praxe : U klienta, který dostává slevy a bonusy, jeden z dodavatelů po 1.4.2011 poslal opravný daňový doklad bez DPH. Jako […]

zobrazit více
21-12-2011

Je kniha jízd povinná ?

Vzhledem k opakovaným dotazům na povinnost vedení knihy jízd je vhodné věnovat tomuto tématu pár slov .   Výňatek z kontroly :  Vyjádření daňového subjektu ( DS ) :  DS  knihu jízd považoval za nutnou pouze ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec, služební jízdy, jejichž účelem bylo zajištění a udržení zdanitelných příjmů, podnikal z vlastního popudu. Příkazy k cestě nemá a zápisy […]

zobrazit více
06-12-2011

Uplatňujete správně nárok na odpočet DPH ?

Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. This is Photoshop’s version of Lorem Ipsum. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum.This is Photoshop’s

zobrazit více
24-11-2011

Přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH Už jsme si zvykli, že když nakoupíme např. strusku nebo pucwool ( pro ty, kteří snad neví , co to je: Číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží , položka 6310 – Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve […]

zobrazit více
13-11-2011

Novela DPH

Schválena novela zákona o DPH   Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a dá se očekávat, že po podpisu presidenta bude zveřejněna ve Sbírce zákonů a bude platit od 1.1.2012.   Nejdůležitější změnou je změna snížené sazby DPH z 10% na 14% .   Plátci DPH, kteří poskytují služby nebo dodávají zboží ve snížené sazbě, by tedy […]

zobrazit více
06-11-2011

Úvodní slovo

Tato rubrika si neklade za cíl provádět dokonalé rozbory jednotlivých ustanovení daňových a  ekonomických  zákonů, zasypávat Vás změtí paragrafů a odkazů na právní předpisy. Tato rubrika si klade za cíl informovat Vás o nejdůležitějších novinkách v právních předpisech, o problematických oblastech nebo jednotlivých ustanoveních zákona, o nejčastějších chybách zjišťovaných při kontrolách finančního úřadu a o jiných […]

zobrazit více