Novela DPH

Schválena novela zákona o DPH

 

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a dá se očekávat, že po podpisu presidenta bude zveřejněna ve Sbírce zákonů a bude platit od 1.1.2012.

 

Nejdůležitější změnou je změna snížené sazby DPH z 10% na 14% .

 

Plátci DPH, kteří poskytují služby nebo dodávají zboží ve snížené sazbě, by tedy neměli zapomenout :

  • Provést inventuru zásob k 31.12.2011, případně přecenit zboží
  • Nastavit software a pokladní systémy na novou sazbu.

 

Na malém příběhu stavební firmy si ale zkusme představit, co dodržování zákona od 1.1.2012 může způsobit :

Platí, že

  1. sazba snížené daně je 14%
  2. stavební práce podléhají režimu § 92 e – přenosu daňové povinnosti na příjemce
  3. plátce daně má nárok na odpočet až když má daňový doklad v ruce – § 73/1/a

 

Stavební firma, měsíční plátce DPH, staví velký dům s byty pro sociální bydlení a má řadu subdodavatelů, rovněž plátců DPH. Platí tedy, že subdodavatelé do konce roku 2011 účtují stavební práce v sazbě 10%.

Finanční úřad si již zvykl, že tato stavební firma má nadměrné odpočty a to zejména ve snížené sazbě a bez problémů tyto odpočty vyplácí.

Na konci roku si všichni subdodavatelé uvědomí, že je vhodné „ vyčistit stůl „ , proto vyúčtují  dílčí plnění a to se sazbou 10%. A aby měli jistotu, že na nic nezapomněli, udělají to k 31.12.2011 a na daňové doklady napíšou DUZP 31.12.2011, někteří datum vystavení 31.12.2011  a někteří datum vystavení 1/2012.

Stavební firma má nárok na odpočet, ale protože tyto doklady neměla k 31.12.2011 v ruce, nárok jí vznikl nejdříve v 1/2012. Bezelstně  tedy nárok na odpočet zahrne do přiznání DPH za leden, odevzdá jej na finanční úřad a …..

….. a v sytému finančního  úřadu vypukne panika, protože tento dokonalý systém ví, že

  • sazba daně je 14%, porovná si základ daně a daň na přiznání a ejhle, ono to o 4% nesedí
  • stavební firma by neměla mít na vstupech ve snížené sazbě žádný nárok na odpočet, protože platí režim přenesení daňové povinnosti a subdodavatele jsou povinni účtovat za cenu bez DPH.

Systém je tedy v pasti, správce daně začne mít podivné pocity kolem žaludku a aby náhodou neschválil tento „ podivný nadměrný odpočet „ , zašle asi tak po měsíci stavební firmě podle §89 Daňového řádu výzvu k odstranění pochybností o údajích v daňovém tvrzení ( překlad : přiznání DPH ).

Stavební firma sice netuší, co dodržováním zákona spáchala, ale výzvě správce vyhoví, vyhotoví právní rozbor, předloží doklady, podá vysvětlení. Správce pochopí a uleví se mu. Vypracuje protokol a případ uzavře.  Jen stále neví, jak má přesvědčit jejich systém ADIS, aby tohle pochopil taky a dovolil mu to nahrát. Nakonec to přece jen šťastně dopadne, finanční úřad nadměrný odpočet vyplatí. Jediná chybička je ale v tom, že stavební firma dostala vyplacený nadměrný odpočet mnoho dnů nebo týdnů poté, kdy jej měla  mít již na kontě. Když si představíte, že fakturace byla v desítkách milionů a nadměrný odpočet v milionech…..