Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence je jednou z nejčastějších činností, kdy za podnikatele přebírá plnění těchto povinností vysoce specializovaný externí subjekt.

Vedení účetnictví nebo daňové evidence je proces, který se v konečném důsledku vždy promítne do daňového přiznání. Pokud je k dispozici kvalitní účetní program, zjednodušený pohled svádí k názoru, že účetnictví může vést kdokoli. Nejde však  o to, jak “ nasázet “ do programu určitý objem dokladů. Jde o to, že u každého účetního případu je před zaúčtováním nutno určit všechny jeho návaznosti na daňové zákony, účetní a hospodářské předpisy. A to opravdu nejde bez hlubokých znalostí těchto předpisů a neustálého vzdělávání se v této oblasti.

 

Vedení účetnictví a daňové evidence

 

Vedení účetnictví a daňové evidence se provádí jako :

Průběžné periodické zpracovávání – probíhá obvykle v týdenním intervalu a to buď v provozovně klienta nebo v naší kanceláři, případně kombinací obojího. Výhodou je průběžné zpracovávání došlých faktur a jiných závazků a neprodlené vystavování příkazů k jejich úhradě. Za vybrané klienty provádíme dokonce přímý platební styk internetovým bankovnictvím i bez jejich účasti na základě splatností závazků a finančních toků

Následné periodické zpracování

Zpracování účetních dokladů probíhá obvykle v naší kanceláři měsíčně, nejpozději však kvartálně na základě předaných účetních a ostatních podkladů

V rámci účetnictví  a daňové evidence provádíme standardní zpracování a zaúčtování jak běžných účetních dokladů, tj faktur, pokladny, banky, zápočtů, leasingových a splátkových kalendářů , tak i zpracování mimořádných a netypických účetních případů.

 

Samozřejmostí je podle zdaňovacího období i zpracovávání přiznání k DPH včetně předepsané evidence.

 

Výsledky zpracování poskytujeme klientovi průběžně formou jak běžných sestav – výsledovka, saldokonta apod., tak i formou specifických výběrových sestav podle jeho potřeb.

 

Po skončení účetního období zpracujeme a provedeme zejména:

  • kompletní účetní závěrku včetně všech potřebných tiskových sestav
  • výběrové sestavy dle požadavku klienta
  • roční daňová přiznání a hlášení včetně mzdových
  • odklad daně do 30.6. podle požadavků klienta
  • daňové přiznání k dani z příjmu FO včetně osob spolupracujících u osob vedoucích účetnictví nebo
  • přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně výkazů a příloh

Veškeré prováděné služby a vytvářené účetní sestavy lze samozřejmě přizpůsobovat specifickým požadavkům zákazníků.

 

Součástí vedení účetnictví a daňové evidence je rovněž zpracování personalistiky a mezd.