Často kladené dotazy

Můžete mi říct, jak stanovujete ceny za vedení účetnictví?

S každým novým klientem probereme na počátku předpokládaný rozsah a náročnost účetnictví. Podle toho navrhneme měsíční paušální cenu, která by měla všechny aspekty zohledňovat. Zpravidla po jednom roce provedeme revizi ceny a tato se někdy mění směrem nahoru i dolů. Naše zkušenost je taková, že ceny stanovená podle počtu položek i podle hodinové náročnosti se obvykle téměř shodují.

 

Setkal jsem se s tím, že účetní firma nastaví relativně nízkou měsíční cenu, ale pak účtuje za každé daňové přiznání, konzultace a jednání s úřady a účetní závěrku další částky.

Ne, takto nepracujeme. Naše měsíční paušální cena zahrnuje vše – od zastupování před úřady přes komplexní zpracování finančního účetnictví nebo daňové evidence až po zpracování všech daňových přiznání a hlášení. Samozřejmostí jsou i konzultace v průběhu roku.

 

Pokud přinesu vlastní účetní závěrku, jste schopni zařídit odklad pro podání daňové přiznání a toto i zpracovat ?

Odklad daně do 30.6. je samozřejmě možný. Rovněž tak je možno sestavit přiznání k dani z příjmu z Vaší účetní závěrky, ale…. Základ daně vychází z účetní závěrky. Jestliže je o něčem špatně účtováno, nemůže být ani daňové přiznání správně. V tomto případě jsme schopni ručit pouze za to, že jsme daňové přiznání udělali správně. Nemůžeme odpovídat za účetní závěrku.

 

Kdo zodpovídá za to, když vedete účetnictví a finanční úřad mi po kontrole doměří daně a penále?

Odpověď je poněkud složitější: Na základě uzavřené smlouvy odpovídáme klientovi za to, že jednotlivé položky zaúčtujeme v souladu se zákonem, správně posoudíme, že zda daný náklad je daňově uznatelný a nakonec správně sestavíme daňové přiznání.

Jiná situace ale bude, jestliže se následně ukáže, že dané doklady dodané ke zpracování nebyly tak zcela v souladu se skutkovým stavem. Př.: Faktura vystavená na dodávku zboží do zahraničí bez DPH, k tomu existuje potvrzení o převzetí zboží k přepravě. Ukáže se ale, že zboží nebylo dodáno do zahraničí, ale bylo prodáno bez DPH v ČR.

Jiná situace bude rovněž v případě, že klienta upozorníme, že dané náklady nebude v dokazovacím řízení pravděpodobně možno obhájit, ale klient trvá na jejich zaúčtování do daňových nákladů. Typickým příkladem je, že klient deklaruje, že cestovní náhrady za soukromé vozidlo činí za rok x Kč, ale výpočtem se dá dokázat, že by klient musel jezdit 30 hodin týdně a při tom je zřejmé, že 90% své činnosti vykonává v dílně nebo kanceláři.

Ale obecně: Jsme pojištění za škody způsobené výkonem povolání, za škody způsobené námi odpovídáme v plném rozsahu a ze zákona jsme zavázáni klientu tyto škody nahradit.