Daně

Daň je platbou:

 

 • nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem,
 • nenávratnou – zaplacenou daň nelze požadovat zpět,
 • neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň,
 • neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity,
 • ve prospěch veřejného rozpočtu,
 • obvykle opakovanou.

 

Daňový systém je v České republice nesmírně komplikovaný, nejednoznačný a hlavně nestabilní. To, co platilo jeden rok, může být v dalším roce zcela jinak. Naším úkolem je provést klienty tímto systémem a postarat se o to, aby platili daně a jiné odvodové povinnosti v nejnižší možné míře.

 

Daňové poradenství je jen jednou z našich činností a zahrnuje zejména:

 • konzultace ke všem typům daní
 • konzultace k účetnictví
 • kontrolu základních účetních vazeb v případě, že klient sám vede účetnictví nebo daňovou evidenci
 • zpracování komplikovaných účetních a daňových případů
 • zpracování roční účetní závěrky a všech typů ročních daňových přiznání a hlášení včetně optimalizace daní
 • podle požadavků klienta odklad pro podání přiznání k dani z příjmu do 30.6.
 • zastupování před správcem daně při všech typech jednání

 

Daňové, účetní a ekonomické poradenství je v plném rozsahu poskytováno klientům, kterým je vedeno naší  firmou účetnictví  a daňová evidence.