Střípky

Poslední dobou sleduji různé věci a nevycházím z údivu. A tak jsem se rozhodl napsat pár svých postřehů…..

Ministr Babiš a korunové dluhopisy :

Poslední dobou se rozpoutala kampaň v tomto smyslu: pan Babiš u své firmy vydal korunové dluhopisy, vyplácel sám sobě úroky a tyto nezdaňoval. Zkrátil státní rozpočet o cca 90 milionů korun. Je to obcházení účelu zákona a to je trestné !!!

Můj komentář :

Pan Babiš v té době nebyl v politice a neměl žádný vliv na navrhování ani schvalování zákonů. Jestliže v době, kdy Agrofert vydal korunové dluhopisy, platil zákon, že korunové dluhopisy sice nejsou od daně osvobozeny, ale každý dluhopis se posuzuje samostatně a srážková daň z úroku se zaokrouhluje na celé koruny dolů, tj x% z koruny se vždy daň rovná 0,- Kč, pak jakékoli řeči o tom, že jeho postup je obcházením zákona a krácením daně, jsou naprosto neopodstatněné.

Co tehdejší mocipáni chtěli?   Chtěli vymámit z občanů peníze – pokud si pamatuji, mluvili o nějakých 50 miliardách -, aby bylo na bezbřehé rozhazování s tím, že to někdo zaplatí později. Nějak ovšem nepočítali, že by se někdo mohl chovat přesně v souladu se zákonem….

 

Máme ústavu. Tato ústava zjednodušeně říká, že povinnosti a zákazy lze ukládat pouze zákonem a jinými právními předpisy. Tato kauza tedy není o Babišovi. Tato kauza je o zákonech. Buď zákony platí, nebo jsou jen cárem papíru. Dnes se potkávám s tím, že jsou opravdu spíše jen cárem papíru. Nejhorší na tom je to, že i soudy judikují nesmysly, které se dají shrnout do výrazu: „ obcházení účelu zákona“. Když někdo napíše a někdo schválí zákon, pak se ode mne jako občana očekává, že se jím budu řídit, ať se mi líbí nebo ne. A když se jím řídím, neočekávám, že budu kriminalizován …..

 

Anebo měřme stejným metrem, ale na obě strany:

Dům se čtyřmi a více byty je bytový dům. Dům se třemi byty je rodinný dům.

Páni senátoři schválili v roce 2013 zákonné opatření senátu o dani z nabytí věcí nemovitých, ve které bylo osvobození od daně u prvního nabytí bytu. Je tak trošku zapomněli, že můžou existovat i domy s méně než 4 byty. Zkrátka u těchto „ rodinných domů “ u tohoto osvobození vypadlo. Jsem si naprosto jistý, že ne úmyslně. Byla jen mizerná práce zákonodárného orgánu. Smyslem osvobození bylo osvobodit všechny nové byty.

3 roky byla zavedená správní praxe, že se za osvobozené považovaly všechny byty. Pak přišel někdo nesmírně moudrý a řekl : ne ne, byty v rodinných domech ne ! A státní správa se jala hbitě doměřovat daň včetně úroku z prodlení. Ono 4% z 2 milionů + úroky za 3 roky u rodiny, která se obstarala byt na hypotéku a horkotěžko ji splácí, je velká rána.

Místo aby ministerstvo financí navrhlo novelu zákona a i tyto byty byly i zpětně osvobozeny, respektive ministr financí vyhlásilo podle §260 Daňového řádu prominutí daně z důvodu nesrovnalosti vyplývajících z daňových zákonů, raději bude stát ždímat tuto relativně malou skupinu lidí do poslední kapky krve….

Doměřování daně je obcházením účelu zákona, neboť účelem bylo osvobodit, a to je trestné !

Kde jsem jen ten pojem: „obcházení účelu zákona“ četl?

 

Naskýtá se ještě jedna otázka: Senátoři vyrobili zmetek. Kdo je osobně a majetkově odpovědný za výrobu zmetku? Jak tedy budou potrestáni?

Ne, opravdu nejsem naivní…. Ať tihle lidé udělají cokoli a způsobí komukoli jakoukoli škodu, přece nikomu za nic neodpovídají…….

 

KOMBAJN.

Co si pod tímto představit? Určitě ne zemědělský stroj. Je to interní pokyn Generálního finančního ředitelství pro finanční úřady, jak se správci daně mají chovat vůči plátcům DPH.

Unikátní je například :

Jestliže plátce daně vykazuje nadměrný odpočet větší než 250 tis Kč, zahájí správce daně vždy postup o odstranění pochybností podle § 89/1 Daňového řádu.

 

Co to znamená?

Správce daně nemá u daného subjektu naprosto žádnou pochybnost, protože dotyčný subjekt za poslední rok přiznal na výstupu 10 miliónu DPH a daň vždy a včas zaplatil. V jednom měsíčním přiznání k DPH mu však vznik nadměrný odpočet větší než 250 tis Kč, protože koupil stroj za 10 mil Kč + 2,1 mil Kč DPH. Poplatník navíc tento údaj uvedl v daňovém přiznání jako pomocný údaj o pořízení majetku.

Podle KOMBAJNU (což je pro správce daně závazný pracovní pokyn nadřízeného orgánu) musí správce zahájit tzv. vytýkačku.

To znamená, že odpočet DPH našemu plátci zadrží. Není stanoveno , na jak dlouho – dny, měsíce, roky…..

 

Účetní závěrka za rok 2016

Dlouhé roky odevzdávaly společnosti, které nepodléhaly auditu, výkaz zisku a ztráty a rozvahu ve zkráceném rozsahu.

Od 1.1.2016 přišla novela zákona o účetnictví a stanovila kategorie účetních jednotek podle objemu aktiv obratu a počtu zaměstnanců.

Mikro účetní jednotka ( aktiv 9 mil, obrat do 18 mil, počet zaměstnanců do 10 ) – mimochodem, jedná se o desítky tisíc malých osobních „ esróček „ mohou nově podávat rozvahu v mikro rozsahu. To je jen 6 údajů a nikomu to prakticky nic neřekne. Ale taky musí podávat výkaz zisku a ztráty v plném znění. Co na tom, že v archivech za posledních asi 15 let mají všechny výkaz v zkráceném rozsahu….

Co se dá dělat… zkrátka zákon je zákon. Udělají tedy z archivu výkazy za rok 2015 a nově za rok 2016 a pokusí se je podat jako součást daňového přiznání. A co se nestane ….

V Matrixu na ministerstvu financí je chyba a podané výkazy se cestou transformují do zkrácené podoby. Ale vzápětí začnou zvonit telefony od správců : vy jste nám podali zkrácené výkazy a my potřebujeme výkazy v plném znění….. Zkontroluje pečlivě tedy to, co jste poslali a podáte výkazy v plném znění formou opravného přiznání. A co se nestane :   opět vám píše nebo telefonuje správce, že máte výkaz ve zkráceném rozsahu. Opět to Matrix na MF nějak divně přežvýkal….

 

Ale co je na tom nejhorší:

Správci daně mají interní pokyn, aby v každém jednotlivém případu postupovali velmi uvážlivě…. Mám klienta, který celý rok nevykonával činnost, takže údaje ve výkazu zisku a ztrát jsou nulové. A je jedno, jestli je to výkaz zkrácený nebo plný. Nula je prostě nula. Správce tvrdohlavě chce výkazy v plném znění….

I kdybyste se na hlavu postavili a odstrkovali ušima, nešlo podat výkazy v plném znění. Chyba v matrixu na MF……

Jako daňový subjekt budete sankcionováni za to, že jste nepodali přiznání včetně výkazů správně…..

 

Neformální rozhovor

To Vám tahle nečekaně zavolá správce daně a řekne: je tady podezření, že Váš dodavatel neodvede DPH. Co Vy s tím máte společného? No, na první pohled vcelku nic. Ale správce daně si o tomto rozhovoru udělá záznam a založí ho do spisu. Vy na to samozřejmě vzápětí zapomenete. Proč také ne, když jste nedostali žádnou úřední písemnost. Ale za nějakou chvíli zjistíte, že jste se stali ručiteli za DPH neodvedené Vaším dodavatelem, neboť jste věděli nebo věděti mohli, že dodavatel se mohl stát a stal nespolehlivým plátcem DPH.

Co to je? Je to neschopnost státní správy vybrat daň od dlužníka a od někoho ji přece chtít musí !

Co s tím? Pokud Vám zatelefonuje správce daně, již v telefonickém rozhovoru tvrďte, že jste nerozuměli naprosto ničemu, co Vám správce daně říká. Ale nemůžete ovlivnit, co si napsal do úředního spisu. Navštivte proto správce daně a žádejte o možnost nahlédnout do spisu a tam si to přečtěte. Na to pak pošlete správci oficiální dopis, ve kterém popište probíhající rozhovor s uvedením toho, že jste ničemu nerozuměli a žádejte správce daně, ať Vám objasní smysl a obsah tohoto rozhovoru. Možná je to cesta k tomu, jak nezaplatit daň za vašeho dodavatele. Možná….

 

Co dodat….