Nespolehlivý plátce

Co nám přinesl rok 2013 v oblasti DPH ?

 Stalo se to, co se dalo očekávat : Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát, President udělal to, co vlastně nechtěl a zákon podepsal a dokonce zákon stačil i vyjít ve Sbírce zákonů.

 

Kromě dalších změn to, že se zvýšily sazby DPH o 1%,  má jen dvě řešení : buď se s tím smíříme nebo si to oblíbíme.

S čím se ale nesmíříme a určitě si to neoblíbíme, je fakt, že novelou zákona o DPH

 

stát přenáší svou neschopnost uhlídat a vybrat daň  na odpovědnost plátců DPH

 

Jak ? Velmi jednoduše : je zaveden institut nespolehlivého plátce DPH.

Kdo je nespolehlivý plátce ?  Je to plátce, který takto byl označen rozhodnutím správce daně. Kritéria , podle kterých může být plátce DPH označen za nespolehlivého , byla popsána v metodice GFŘ ze dne  4.1.2013 :

 

  1. Plátce nepodá přiznání k DPH nebo podá takové přiznání, že v konečném důsledku je daň vyměřena nebo doměřena podle pomůcek a její výše činí alespoň 500 tis Kč
  2. Plátce sice podá přiznání, ale neodvede daň na účet finančního úřadu a jeho kumulovaný dluh přesáhne za 3 měsíce částku10 mil. Kč
  3. Plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH.

 

Problém nevidím v tom, že byste se stali nespolehlivými plátci. Problém vidím v tom, že s nespolehlivými plátce můžete nevědomky obchodovat :

Váš dlouhodobý dodavatel Vám opět dodá zboží nebo poskytne službu. Vy si na základě daňového dokladu bezelstně odečtete DPH a spokojeně fungujete dále. Za nějakou dobu provede správce daně u Vás místní šetření nebo kontrolu a z ničeho nic bude po Vás chtít zaplatit DPH z dodávky, kterou Vám Váš dodavatel poskytl. Jinými slovy : vrátíte státu to, co jste si na základě řádného daňového dokladu odečetli. A bude to ze všech přijatých plnění, které jste obdrželi po datu, od kterého byl Váš dodavatel označen za nespolehlivého plátce.

Podle nastavených kritérií sice nelze příliš očekávat, že by takto byl označen Váš lokální dodavatel malého rozsahu, nicméně bude nutné si většinu svých dodavatelů pravidelně kontrolovat na této adrese :

 

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Odborné prameny uvádějí, že takovýchto nespolehlivých plátců by mohlo být až 25 000. Mně osobně je toto číslo jeví jako nesmírně přehnané, protože podle kriteria 2 by tito plátci museli dlužit státu dohromady částku přesahující ¼ ročního státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že nespolehlivý plátce musí být takto označen rozhodnutím správce daně, lze očekávat, že první případy se začnou objevovat v rejstříku teprve v průběhu února 2013.