Dohody o provedení práce

Všichni již víme, že s účinností od 1.1.2012 došlo k několika změnám při uzavírání dohod o provedení práce.

 

Jen pro připomenutí :

  • nově je stanoven limit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v jednom roce
  • dohody s celkovou odměnou nad 10000,- Kč podléhají odvodům zdravotního a sociálního pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru
  • pokud předpokládáme překročení této odměny, musíme zaměstnance přihlásit na ZP a OSSZ jako každého běžného zaměstnance
  • dohoda smí trvat maximálně 12 hodin v rámci 24 hodin

 

 

Co je ale nového ?

Od 1.4.2012 vstoupil v platnost zákon 373/2011 o specifických zdravotních službách

Nikde v tomto zákoně nenajdete větu, která by říkala, že před uzavřením dohody o provedení práce musí zaměstnanec absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Zákon totiž hovoří o tom, že vstupní lékařská prohlídka je povinná před uzavřením pracovně právního nebo obdobného vztahu, což zahrnuje i dohody.

 

 

Co se stane, když uzavřu jako zaměstnavatel dohodu bez prohlídky ?

  1. zaměstnanec je dle zákona 373/2011 nezpůsobilý k výkonu práce
  2. dopouštím se porušení povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto je správní delikt s možnou pokutou až do výše 2 milionů korun

 

 

Jak to vidím já ?

Pracovní trh je jako obraz : je složen z mnoha forem výkonu práce – zaměstnanci, dohody o pracovní činnosti, dohody u provedení práce, černá práce, švarc a pološvarc systém. Někdo se tento obraz snaží vyčistit. Zapomíná ale, že když bude při čištění obrazu používat příliš velkou sílu a agresivní prostředky, může se stát, že zničí celý obraz.

 

Ing. Vladislav Čmiel