Malé poohlédnutí do minulosti a budoucnosti

Malé poohlédnutí do minulosti a budoucnosti

  • 1.5.2004    19 – 5
  • 1.1.2008    19 – 9
  • 1.1.2010    20 – 10
  • 1.1.2012    20 – 14
  • 1.1.2013    21 – 15    platí již jen chvíli
  • 1.1.2016      17,5       platí, ale nebude
  • 1.1.2015    21 – 15 -10 bude platit, jen co vyjde ve Sbírce zákonů

Co to je ? No přece procentní vývoj sazeb DPH. Zajímavé srovnání. Zatímco základní sazba za deset let vzrostla o 10%, snížená o 200%.

Na jednotnou sazbu DPH se těšili poplatníci, účetní , daňaři i správci daně. Bylo by to významné zjednodušení. Místo toho se politici dohodli na dalším zkomplikování systému, za což jim děkují zejména všichni programátoři účetních systémů.

 Co se má získat ( nebo ztratit ? ) druhou sníženou sazbou daně ve výši 10% ?

 1. Ulevit maminkám

Do druhé snížené sazby bude spadat pouze počáteční a pokračující kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Tečka. Mělo by to být jasné. Mělo by to být to, čím se živí mrňousové bez ohledu na to, že jim tatínkové jejích dobroty občas tajně ujídají.

Z důvodové zprávy k zákonu :

Jedná se o položky zařazené do kódů 0402,0404,1901,2106 nomenklatury celního sazebníku.

Tyto položky vychází z programu vlády, která si zavedením druhé snížené sazby  klade za cíl mimo jiné ( co je tedy to jiné ? ) podpořit zejména rodiny s dětmi do 3 let. ( Ne aby Vás napadlo tímto pak krmit pacholátka starší ! )

Citace z důvodové zprávy :

„ Do položky nutná dětská výživa lze tedy zařadit pouze takovou výživu, která odpovídá definicím uvedeným v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č. 609/2013 ze dne 12. června2013 apotravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a po zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise ( ES) č.41/2009 a (ES) č. 953/2009. Současně musí toto zboží splňovat vymezení kódu NCS 0402,0404,1901,2106. “

 

Komentář : Maminky, víte vůbec, čím smíte děti krmit ?

Otázka 1 : Maminky, očekáváte, že v obchodě poznáte, které krmení je se sazbou 15% a které se sazbou 10% ?

Otázka 2 : Maminky, opravdu očekáváte, že ceny klesnou o 5% ?

 

 2. zvýšit vzdělanost – knihy

Tak tady důvodová zpráva vůbec neuvádí, co je účelem snížení DPH. Že by snaha, aby se obyvatelstvo stalo literárně vzdělanějším ?

Pamatuji knižní čtvrtky: Byla to doba, kdy vycházelo jen poměrně málo knižních titulů a ještě méně knižních titulů zajímavých. Ve všech knihkupectvích se měly novinky prodávat vždy ve čtvrtek. No, a bylo poměrně obvyklým jevem, že vzdělání chtiví čtenáři postávali před knihkupectvím již od pěti ráno…..

Tak tahle doba se již nikdy nevrátí a to bez ohledu na sazbu DPH . Koneckonců snížení DPH z 15 na 10% by se na dvousetkorunové knize mohlo projevit snížením ceny o desetikorunu. Ale neprojeví. Nikdo totiž neví, proč tahle kniha stojí 190,- Kč a tahle 290,- Kč. Nikdo tedy nebude vědět, jestli cena uvedená na knize je o 5% nižší….. maximálně tedy vydělají knihkupci.

 

3. ulevit nemocným – léky

Tady by skutečně mohly ceny klesnout. To však jen proto, že léky mají ceny regulované maximální možnou přirážkou. Klesnou, ale jen do vydání nové úhradové vyhlášky.

Problém je ale širší : Kdysi, už ani nevím od kdy, byl zaveden poplatek za recept 30,- Kč. V souvislosti s tím pak ale byly sníženy přirážky , z kterých žili velkodistributoři a lékárny.

Následně vypukl konkurenční boj, kdy nejdříve nemocniční lékárny a posléze zejména nejmenovaný řetězec začali poplatek pacientům odpouštět, až nakonec k tomu byli donuceni prakticky všichni formou různých slevových karet apod. Poplatek tak přestal reálně existovat a spousta menších lékáren se dostala na hranici ekonomické existence.

Od 1.1.2015 je poplatek za recept oficiálně zrušen. Tento poplatek má být nahrazen příplatkem za výkon činnosti magistra – tedy za zpracování receptu. Poplatek nebude hradit pacient, ale zdravotní pojišťovna. ( Co bude u receptů plně hrazených pacientem netuším). Zakrátko se ale zjistí, že zdravotní pojišťovny na hrazení takového příplatku nemají peníze a problém se bude muset řešit pouze 2 způsoby : buď se zvýší sazba pojistného na zdravotní pojištění ( což je nejspíše pro roztříštěnou politickou scénu nepřijatelné ), nebo se tichou cestou bude muset zvýšit spoluúčast pacientů na ceně léků, tedy zvýšit doplatky. No a zvýšení doplatku třebaže se sníženou sazbou DPH dostane cenu léků zpět. Je to jen otázka času.

Mimochodem : snížení ceny léků díky sazbě DPH je jen zbytečným plácnutím do vody. Proč?

Protože za poslední rok klesly ceny léků v průměru o 20%, u některých skupin jako jsou psychofarmaka až o 70% ….

Můj komentář :

Přidání druhé snížené sazby DPH je čistě politické rozhodnutí, které nemá ale reálný rozumný základ, které obyvatelstvu prakticky nic nepřinese, ale do budoucna způsobí tolik komplikací při naplňování státního rozpočtu, při správě daní i u podnikatelů, že tento krok považuji za špatný. A to bez ohledu na to, že si budu moct dočasně koupit o pár haléřů levnější aspirin nebo možná o pár korun levnější knihu.