Přenesení daňové povinnosti

Přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH

Už jsme si zvykli, že když nakoupíme např. strusku nebo pucwool ( pro ty, kteří snad neví , co to je: Číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží , položka 6310 – Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání ) či snad omylem prodáme jako plátci šrot nebo starý papír do sběru, dodávky zboží jsou podle § 92c od 1.4.2011 bez DPH. Dodávky pak dodaňuje příjemce.

 

Ale ještě jsme si nezvykli, že od 1.1.2012 se režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e týká i stavebních prací. Co jsou to stavební práce ? Všechny práce ( samozřejmě včetně zabudovaných materiálů ), kterých se to týká, zatřídíte podle číselného kódu klasifikace produkce (CZ-CPA oddíl 41 až 43 ) – viz Český statistický úřad.

 

Že se Vás to netýká, nejste přece stavební firma ? Omyl, tento režim se týká všech plátců daně. Nemusíte přece stavební práce poskytovat, stačí je přijímat. Co když si necháte například vymalovat pronajatou kancelář ? Ano, malování je běžná údržba a k ní je povinen nájemce. Podle CZ CPA, položka 433410 jsou malířské a natěračské práce stavebními pracemi a malířská firma, plátce DPH, je Vám vyúčtuje za cenu bez DPH.

 

Malířská firma tohle ustanovení nezná a vystaví Vám daňový doklad s 20% DPH. Logika věci by říkala : oni to odvedli, já to odpočtu, nula od nuly pojde. Jenže zákon zní jinak :

Nárok na odpočet daně ( § 72 )

1. Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování
2. Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto zákona
A podle tohoto zákona měla služba být vyúčtována bez DPH. Z toho pak logicky vyplývá, že u takovéhoto dokladu nemáte nárok na odpočet DPH.

Když opominu takové maličkosti jako je správné uplatnění sazby, nárok na odpočet a případné jeho krácení, domnívám se, že se máme na co těšit.