Malé zamyšlení nad výdajovými paušály u svobodných povolání

Výdajové paušály ve srovnání s předchozími roky zůstaly zachovány. Ovšem u činnosti spadajících do paušálů ve výši 40% nebo 30% je absolutní výše odpočtu omezena částkou 800 tis Kč, resp. 600 tis Kč. To znamená maximální možný odpočet z mezního příjmu stanoveného na 2 000 000,-Kč.

 

Současně s tím je tzv. solidární daň, která zjednodušeně představuje 7% z příjmu na 100 tis Kč.

 

Kdo používá paušál 40% ?

Nejčastějším příkladem jsou lékaři, advokáti a daňoví poradci. Jsou to lidé, kteří používají paušální výdaje, ale jejich reálné výdaje se v procentním vyjádření pohybují blízko této sazby:

platí nájmy kanceláře nebo ordinace, zaměstnávají zdravotní sestry,účetní, sekretářky, koncipienty, jezdí autem, platí pojištění, telefony,vzdělávání a desítky dalších výdajů. Neúčtují v daňové evidenci, mnohdy používají i pro ně i někdy méně výhodné paušály jen proto, aby nemuseli správci daně vysvětlovat, proč měli zrovna takový daňový výdaj…..

 

Kdo jsou tito lidé ?

Obecně bych je nazval střední třídou. Ačkoli jsem se na internetu snažil najít smysluplnou charakteristiku střední třídy, nenašel jsem ji. Pokusím se tedy o vlastní definici :

 

Střední třída jsou lidé, kteří

  • mají nadprůměrné příjmy.
  • těchto příjmů dosahují nadprůměrným úsilím
  • vytvářejí pracovní místa
  • platí daně
  • nečerpají sociální dávky
  • nakupují spotřební zboží a čerpají služby
  • představují ne zcela bezvýznamnou část ekonomiky celého hospodářství

 

Jsou to lidé, které je třeba za jejich úsilí potrestat.

 

Představme si advokáta, jehož roční příjem je 2 milKč bez DPH. Mimochodem, pokud připustíme, ze polovinu práce vykoná pro firmy, které mají nárok na odpočet DPH a polovinu pro občany, stát profituje na DPH částkou až 150 tis Kč ( 21% z 1 milionu mínus  malá část odpočtu u výdajů).

Jak je tento advokát motivován, aby pracoval více a zvýšil svůj příjem o 500 tis Kč ? Takto :

Příjem 2000000,- Kč – 40% paušál = 1200000,- základ daně, tj 100 tis měsíčně v sazbě 15% daně.

Dalších  500 000,-  bez paušálu v sazbě 15+7% = 110 000,- Kč daně

Nezapomeňme ale na sociální a zdravotní daň. Opravdu daň, nikoli zdravotní a sociální pojištění. Proč ? Protože daň znamená příjem přímo podrobený odvodu. Pojistné ovšem není položkou odpočitatelnou od základu daně, tedy ztrácí charakter výdaje a proto se stává daní. Slovy klasika : i růže pod jiným jménem bude vonět stejně. Překlad : jakkoli daň nazveme, zůstane daní.

Pokračujme tedy ve  výpočtu :

Zdravotní daň  500000 x 0,5 x 0135 = 33750,-

Sociální daň     500000 x 0,5 x 0,292 = 73000,-

Tedy celkem odvody 216750,- Kč.   Tedy odvody ve výši 43,55 %

Když dále připočteme, že polovina z příjmů jsou příjmy od neplátců, pak chce stát dalších cca 50 tis Kč odvodu DPH.

 

Opakuji otázku : Jakou má takový člověk motivaci, aby vydělal 500 tis Kč, z toho si nechal 283 tis Kč a státu dal 267 tis Kč ?  Odpovězte si sami….