Obchodní společnosti II

Po malé letní přestávce se budeme věnovat i nadále obchodním společnostem a problémům souvisejícím

Obchodní vedení společnosti

Definici pojmu obchodní vedení společnosti nenajdeme. Tento pojem proto lze chápat ve značně širokém rozpětí a bude se často i překrývat s pojmem jednání jménem společnosti. Obsahem pojmu obchodní vedení společnosti tedy bude zejména :

–         řízení běžné operativní činnosti uvnitř společnosti – např. řešení pracovně právních záležitostí, účetnictví, řízení skladového hospodářství, řízení výroby

–         průběžné naplňování rozhodnutí valné hromady o strategických otázkách – např. realizace investic

–         řešení vztahu vůči okolí – např. reklamní kampaně

 

Pokud statutární orgán vykonává tyto činnosti osobně, plní současně obě úlohy :

A ) jedná jménem společnosti

B ) vykonává obchodní vedení společnosti

 

Je mezi těmito pojmy rozdíl ?  Ano, je.

 

Jednání jménem společnosti

je výkon funkce. Není to tedy výkon práce a nemůže být vykonáváno v rámci pracovní smlouvy. Lze více než doporučit, aby jednatel uzavřel se společností písemnou smlouvu o výkonu funkce, která bude ošetřovat nejdůležitější podmínky výkonu této funkce. Lze v ní například sjednat odměny, nárok na dovolenou, benefity jako penzijní a životní pojištění, používání služební auta pro soukromé účely apod. Tato smlouva musí být schválena valnou hromadou.

 

Obchodní vedení společnosti

Je výkon práce. Nově od 1.1.2012 dle § 66d Obchodního zákoníku zcela jednoznačně vymezeno, že obchodní vedení společnosti může být vykonáváno i v pracovně právním vztahu a to dokonce i osobou, která je současně statutárním orgánem.

Rovněž tato pracovní smlouva na výkon práce vedení obchodní společnosti ( = generálního ředitele ) ale podléhá schválení valnou hromadou.

 

Příště se budeme zabývat odměňováním jednatele.