Úvodní slovo

Tato rubrika si neklade za cíl provádět dokonalé rozbory jednotlivých ustanovení daňových a  ekonomických  zákonů, zasypávat Vás změtí paragrafů a odkazů na právní předpisy.

Tato rubrika si klade za cíl informovat Vás o nejdůležitějších novinkách v právních předpisech, o problematických oblastech nebo jednotlivých ustanoveních zákona, o nejčastějších chybách zjišťovaných při kontrolách finančního úřadu a o jiných , pro Vás užitečných věcech   a to pokud možno v překladu z „ jazyka zákonů “ do jazyka českého.

Ing. Vladislav Čmiel