Co bych mu poradil ?

Co bych mu poradil ?

Mám klienta. Velmi schopný chlap. To uznává i jeho zaměstnavatel, když mu za rok 2012 vyplatil hrubou mzdu ve výši 2 516 938,- Kč

 

Když bude mít v roce 2013 naprosto stejnou mzdu, co se pro něj změní  ?

Vezmeme v úvahu, že

  • Byl zrušen strop pro zdravotní pojištění
  • Zvýšen strop pro sociální pojištění
  • Zavedena solidární 7% daň ze mzdy

Pak přijde o 134 tis Kč čistého a zaměstnavatele bude stát o 73 tis Kč více.

 

Následující výpočet snad ani není třeba komentovat

 

2012

2013

nárůst

hrubá mzda

2516938

2516938

0

vyměřovací základ SP

1206576

1242432

35856

pojištění SP zaměstnanec

78427

80758

2331

pojištění SP podnik

301644

310608

8964

vyměřovací základ ZP

1809864

2516938

707074

pojištění ZP zaměstnanec

81444

113262

31818

pojištění ZP podnik

162888

226524

63637

základ daně

2981470

3054070

72601

daň 15 %

447220

458111

10890

základ pro solidární daň

0

1273536

1273536

solidární daň 7%

0

89148

89148

daň celkem

447220

547258

100038

sleva na dani

-24840

-24840

0

daň k odvodu

422380

522418

100038

čistá mzda

1909846

1775660

-134187

odvody zaměstnance státu

159871

194020

34149

náklady zaměstnavatele

2981470

3054070

72601

odvody státu celkem

1046784

1253571

206787

 

V roce 2015 bude za svou pracovitost navíc potrestán i tím, že si nebude odečítat základní slevu na dani.

 

Co s tím ?

 

Vytvoření obchodního vztahu. Tady ale máme 2 možnosti :

 

  1. Podnikání OSVČ.

Zaměstnanec si zřídí živnostenský list , pronajme si od zaměstnavatele kancelář, bude používat svůj mobil, jezdit svým autem.  Musí mít na paměti, že potřebuje mít více klientů a tak spřáteleným podnikatelům tu a tam vyfakturuje tisícikorunu za konzultační činnost. Se svým bývalým zaměstnavatelem se dohodne na fakturaci3 milKč + cca 250 tis na režijní výdaje, které před tím stejně nesl zaměstnavatel . Pak už je to jednoduché :

 

 

 

příjem

3250000

paušál 60%

1950000

základ daně

1300000

daň 15%

195000

sleva na dani

-24840

daň k odvodu

170160

sociální pojištění

192400

zdravotní pojištění

87750

odvody celkem

450310

režijní náklady

250000

náklady + odvody

700310

čistý zisk

2549690

 

Že si při použití paušálu neodečte slevu na děti. Nevadí, má přece manželku, odečte si je ona.

 

Zavání Vám to Švarc systémem ? No, upřímně, mně taky.  Takže je to pro obě strany veliké riziko, raději tento nápad opustíme a jdeme na další.

 

2. Outsourcingové služby poskytované obchodní společností

Tento pán si založí obchodní společnost – klasické s.r.o. Jednorázové náklady do 20 tis Kč jsou vcelku zanedbatelné. Současně se stane zaměstnancem své vlastní společnosti, udělí si bohatý plat 10 tis Kč měsíčně, stokorunové stravenky, příspěvek na penzijní a životní pojištění 30 tis ročně. Jeho společnost pak bude bývalému zaměstnavateli poskytovat služby v tom rozsahu, v jakém vykonával svou práci jako zaměstnanec. Pak za předpokladu stejné fakturace jako v předchozím výpočtu dojdeme k těmto číslům :

 

společnost
výnosy

3250000

náklady na mzdy

161000

režijní náklady

250000

stravenky

25000

příspěvek na penzijní a životní poj

30000

náklady celkem

466000

základ daně

2784000

daň 19%

529000

čistý zisk

2255000

 

Toto už ale není v žádném případě Švarc systém. Souhlasíte se mnou ?

 

A co z toho má tento pracovitý člověk ?

čistou mzdu

83000

stravenky

25000

penzijní, KŽP

30000

podíl na zisku

2255000

Celkem čistého

2393000

 

Podíly na zisku vytvořeném od 1.1.2013 jsou totiž od bývalé 15% srážkové daně osvobozeny.

Mimochodem …. Neměl by zapomenout  nárokovat daňové bonusy na děti….

 

Řekl bych, že v daňové oblasti máme právo bránit se všemi dostupnými legálními prostředky. Tak to dělejme !

Doporučené články: 

Jak stát ukládá nesplnitelné povinnosti, aneb úprava základních listin obchodních korporací