Uplatňujete správně nárok na odpočet DPH ?

Náležitosti daňového dokladu

Jen pro připomenutí :  povinné náležitosti daňového dokladu upravuje § 28 Zákona o DPH.

Jednou z náležitostí je i DIČ příjemce. Doposud pokud na dokladu toto DIČ chybělo, bylo možno jej doplnit.

Typickým příkladem jsou dodávky za hotové s celkovou cenou vyšší než 10000,- Kč, kdy dodavatel nabízí výběr zboží přímo z auta. Má samozřejmě své předvyplněné doklady, které na místě vypíše, ale poradí Vám, abyste do kolonky odběratel  bouchli razítko s  Vaším DIČ.

Po novele od 1.4.2011 podle § 75/5 nemáte nárok na odpočet, protože tuto náležitost nelze na daňový doklad doplnit.

Mimochodem, toto ustanovení by mělo být od 1.1.2012 ze zákona zase vypuštěno.

 

Časové hledisko

Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit mj. tyto podmínky:

Jednoduchá věta v § 73/odst 1 : písm a) „ při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce daně, mít daňový doklad “ znamená, že nárok na odpočet máte až tehdy, když máte doklad v ruce.

Příklad : Telefonica O2 vystaví doklad, kde je napsáno datum vystavení 30.9., DUZP 30.9.. Telefonica tedy odvede DPH za měsíc září. Vy ovšem máte nárok na odpočet až za měsíc říjen, protože je obecně známo, že tyto doklady jsou doručovány poštou a tedy jste je v září nemohli mít.

Naprosto jednoznačné je to tam, kde dodavatel napíše DUZP 30.9., vystaveno 3.10..

Doporučení : na doklady na přelomu měsíce nebo kvartálu si napište datum doručení. Není to sice průkazné , ale ….

Co se stane, když odpočet v takovémto případě uplatníte v nesprávném měsíci ?  Správce daně Vám nárok na odpočet uzná, ale doměří Vám úrok z prodlení odpovídající délce časového posunu. ( Aktuálně REPO sazba + 14%, tj 14,75 % p.a. )

 

Nemáte pocit, že byste měli zkontrolovat své doklady ?