Zákon o evidenci tržeb

Jsme zpět. Trošku jsme se z mnoha příčin odmlčeli, ale jsme zpět. Doufám, že potěšíme všechny, které stále ještě baví číst naše komentáře.

Dnes něco málo o diskutovaném tématu : elektronické evidenci tržeb

Pustil jsem se do čtení návrhu zákona o evidenci tržeb. Ne zcela rozumím tomu, proč nelze napsat zákon, který by byl dostatečně jasný a zřetelný a logicky uspořádaný a vysvětlení mnoha paragrafů je třeba najít až v důvodové zprávě. Ale budiž.

 

V první řadě mne zaujalo několik čísel, která jsou samozřejmě jen hrubým odhadem :

  • náklady na zavedené systému na straně státu – 370 mil Kč
  • roční provozní náklady – 300 mil Kč
  • potřeba pracovníků správců daně – 400 osob
  • jednorázové i roční náklady na straně daňových subjektů – to snad nelze spočítat
  • očekávaný výnos – 12,5 mld Kč ( jen nevím, jestli do toho započítali i propad ze snížení sazby DPH u restaurací z 21% na 15%, dokonce se mluví i o 10% )

Mimochodem : vedlo toho mně velmi “ baví “ číst zprávy, že Česká republika nevyčerpá v letošním roce zdroje z EU v objemu mezi 50 -80 miliardami Kč.

 

Co je účelem zákona o evidenci tržeb?

  • naplnit státní pokladnu
  • odbourat šedou a černou ekonomiku
  • narovnat podmínky pro podnikání pro všechny subjekty

Věřme tomu…

 

Koho se bude zákon o evidenci tržeb týkat ?

V zásadě podnikatelských subjektů, které mají příjmy za hotové a výjimku by měly tvořit subjekty, které nemají obrat větší než 2 mil Kč za rok a podíl hotovostních tržeb je menší než 20% z obratu. Takovýchto „ osvobozených „ subjektů však nejspíše mnoho nebude, protože jen málo z nich vystavuje faktury a ojediněle prodává za hotové.

 

Co se vlastně považuje za evidovanou tržbu ?

Je to tržba za hotové, tržba kartou, stravenkou, šekem, směnkou nebo započtením kauce. Evidovanou tržbou tedy nebude, pokud podnikatel vystaví fakturu a ta je uhrazena převodem na účet.

 

Kdy to bude platit ?

Nevíme. Legislativní rada vlády navrhla odložení účinnosti zákona, takže se dá očekávat, že systém bude spuštěn k 1.7.2016. Možná….

 

Vzpomínám si na dobu, kdy byl sice platný , ale ne účinný zákon o registračních pokladnách:

Měl jsem klienta. Byla to společnost ze Slovenska a její vlastníci si, v bláhové víře ve stabilitu českého právního řádu, založili u nás s.r.o.. Předmět činnosti : vývoj, prodej a servis registračních pokladen. Proč ne, na Slovensku tento byznys fungoval dobře. Po dvou letech a několika stech tisících korun vynaložených na certifikaci pokladních systémů v ČR se dočkali zasloužené odměny : zrušení registračních pokladen. Raději nebudu publikovat slova, kterými počastovali před definitivním odchodem celou naši vládu, zákonodárný sbor a kdovíkoho ještě.

 

 

Pro odlehčení a hlavně aby Vám to bylo naprosto jasné:

 

VYHLÁŠKA ze dne

k provedení vybraných ustanovení zákona č. …/ … o evidenci tržeb

Ministerstvo financí stanoví podle § 19 zákona č. …/ … Sb., o evidenci tržeb:

 

1.  Způsob tvorby bezpečnostního kódu

Bezpečnostní kód poplatníka je unikátní identifikátor účtenky a je tvořen transformací

podpisového kódu poplatníka dle matematické funkce SHA1.

 

2. Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka

(1) Podpisový kód poplatníka prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a

vydanou účtenkou. Je vytvořen elektronickým podpisem za použití privátního klíče

poplatníka, ke kterému disponuje veřejným klíčem a certifikátem, a matematické funkce

RSA2048 nad souhrnem údajů účtenky transformovaným dle matematické funkce SHA256.

(2) Souhrn údajů je souvislá řada znaků bez oddělovacích znaků tvořená z DIČ,

identifikace provozovny, pokladního místa, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby a

celková částka tržby uvedených v datové větě.

 

3. Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona upravujícího evidenci tržeb.

 

Rozumíte tomu, že…..

 

A teď trochu vážněji :

Prodávat zboží a poskytovat služby tzv. bez dokladu se zřejmě stane velmi rizikovým způsobem podnikání. Sankce, které jsou připravené pro takového odvážlivce, jsou nebetyčné.

 

Dnes ale vejdu do pekařství a koupím si 2 koláče po 6,50. Položím 13,- Kč na pult a zahryznut do jednoho koláče odcházím. Po spuštění nového systému budu muset počkat, až se nějaký elektronický systém spojí s ministerstvem financí, oznámí mu prodej 2 koláčů, dostane přidělený kód, který se elektronicky vrátí do pekařství, pekař tuto stvrzenku na nějakém zařízení vytiskne a pak mi ji podá spolu s koláči. Já položím na pult 15,- Kč a odcházím. Proč ne 13,- Kč ?. Protože někdo musí celý systém zaplatit a pekař, kdyby to měl nést ze svých výnosů, by nejspíše zkrachoval.

Doporučené články:

Jak stát ukládá nesplnitelné povinnosti, aneb úprava základních listin obchodních korporací