Bonusy a skonta

V minulých dnech jsem obdržel od dodavatele – plátce DPH – opravný daňový doklad bez uvedení sazby a výše DPH, přestože tato problematika je upravena novelou zákona již od 1.4.2011.  Proto uvádím malou rekapitulaci :

Z praxe :

U klienta, který dostává slevy a bonusy, jeden z dodavatelů po 1.4.2011 poslal opravný daňový doklad bez DPH. Jako první mne napadlo : tak to má problém, neopravil základ daně a daň na výstupu, nesnížil svou daňovou povinnost.

Realita je zcela jiná :  No a co?  Odvedl více DPH než měl? Bude za to potrestán?  Ne, nebude !

Ale můj klient problém opravdu má. Podle následujícího textu je přece povinen snížit nárok na odpočet z částky, kterou od dodavatele jako bonus obdržel. To, že má doklad bez DPH na věci nic nemění…..

Bonusy , skonta a slevy ( dále jen slevy ) byly považovány za finanční tok, za následnou slevu za všechny dodávky, za řádné a včasné platby  a byly poskytovány dodavatelem oprávněně bez DPH. Odběratel dostal dobropis a peníze, všichni byli spokojeni. Pak se cosi dramaticky změnilo:

Novela Zákona o DPH k 1.4.2011 v návaznosti na unijní Směrnici o DPH stanovila ( v Unii ví přece všechno nejlépe, Ministerstvo financí je v tomto nesmyslu bez viny ), že bez ohledu na jejich název jsou tyto slevy poskytovány jako důsledek dříve uskutečněných plnění, snižují jejich cenu a jsou tedy samostatným zdanitelným plněním, byť se zápornou hodnotou.

Co to v praxi znamená ?

Dodavatel je povinen při poskytnutí slevy provést opravu základu daně a daně a pokud byl při původním plnění povinen poskytnou daňový doklad, je i u této slevy povinen do 15 dnů ode dne zjištění vystavit opravný daňový doklad.

Zákon říká, že opravný daňový doklad musí být navázán na původní plnění. Pokud bychom chtěli dodržet zákon, prakticky by to znamenalo na tomto dokladu vyjmenovat všechny doklady, jichž se to týká a pokud bychom chtěli být důslední, pak i všechny položky uvedené na původních dokladech.

Generální finanční ředitelství tento výklad poněkud zmírnilo s tím, že stačí vymezit doklady např. tím, že se uvede období, jehož se týkají nebo uvede číselnou řadu zmiňovaných dokladů.

Dodavatel může snížit daň na výstupu až v období, kdy prokazatelně odběrateli opravný doklad doručil

Odběratel je povinen v období, kdy se dozvěděl, že má nárok na slevu, opravit základ daně a daň – tedy snížit svůj nárok na odpočet.  Ano, čtete dobře : kdy se dozvěděl . Že mu dodavatel neposlal opravný daňový doklad ? Nevadí, má přece smlouvu, z které nárok na slevu vyplývá. Že smlouva o dodávkách nemusí mít písemnou formu ? Že neví kolik ? Ale no tak, přece ví, za kolik odebral, kdy zaplatil a kolik má dostat nazpět….

Dostáváte bonusy, skonta a slevy ?  Máte vše v pořádku ?

Ing. Vladislav Čmiel